Slimme belijning zorgt voor meer veiligheid op de weg

In Nederland is het goed geregeld met de belijning op de openbare weg. Als belijning beschadigd is geraakt of vervaagd is, wordt deze opnieuw aangelegd. Dit is met name belangrijk om de belijning ook in het donker goed te kunnen blijven zien. Goede belijning licht namelijk op onder invloed van de koplampen van auto’s en motoren. Het belangrijkste doel van belijning is om duidelijk te markeren waar de rijbanen lopen en waar binnen de rijbanen de rijstroken zich bevinden. In de landen om ons heen is het vaak een stuk slechter gesteld met de belijning op de wegen.

Verschillende soorten belijning


Iedereen weet wel dat je niet over een doorgetrokken lijn mag rijden. Belijning helpt echter ook in het herkennen van het wegtype en bijbehorende maximum snelheid. Zo betekent een dubbele witte middenstreep met daartussen groen dat de maximum snelheid 100 km/u is. Is de lijn onderbroken, dan mag je inhalen. Bij een dubbele doorgetrokken lijn mag je niet inhalen. Als er geen groen tussen de lijnen zit, dan is de maximum snelheid 80 km/u. Als de weggebruikers de geldende maximum snelheid altijd aan de belijning kunnen herkennen, draagt dit bij aan de veiligheid op de weg.

Belijning grote rotondes en verkeerspleinen


Bij grote rotondes of verkeerspleinen zie je vaak dat de belijning zodanig aangelegd is, dat je al in een vroeg stadium in de meest optimale rijstrook voor jouw eindbestemming kunt gaan rijden. Dit leidt tot veel minder last minute rijstrookwisselingen en dat voorkomt ongelukken. Als weggebruikers namelijk op het laatste moment nog van rijstrook moeten wisselen, geeft dit onrust en een moment van onachtzaamheid is al genoeg om een ongeluk te veroorzaken.

Betere doorstroming


Slimme belijning zorgt tevens voor een betere doorstroming. Wisselen van rijstrook, zeker als dat plotseling gebeurt, is een van de belangrijkste oorzaken van filevorming. Helaas gebeurt het nog steeds dat bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur te laat opmerkt dat het verkeer stil staat en op de file inrijdt. Het leed is dan vaak niet te overzien. Ook voorkom je met de juiste belijning grote snelheidsverschillen en dat leidt op zijn beurt tot minder ongelukken. Het milieu is ook gebaat bij een goede doorstroming. Files en langzaam rijdend verkeer zorgen voor een slechte luchtkwaliteit met alle gevolgen van dien.

Minder ongelukken


Het optimaliseren van de belijning op ons wegennet is een continu proces en er worden steeds nieuwe modellen ontwikkeld. Belangrijkste graadmeter is het aantal ongelukken. Als de belijning op basis van een studie aangepast is en het aantal ongelukken neemt snel af, dan is het model een succes en kan het op meer wegen gebruikt worden.

Dit vind je misschien ook leuk...